Morpurgo Studiereisfonds Italië

Stichting Morpurgo Studiereisfonds Italië is een zelfstandig fonds dat resorteert onder het Amsterdams Universiteitsfonds.

RSIN 816765364
Adres Zie contactgegevens Amsterdams Universiteitsfonds
Doelstelling Verstrekken van beurzen voor studiereizen naar Italië.
Beleidsplan Zie meerjarenbeleidsplan Amsterdams Universiteitsfonds
Bestuur en Beloningsbeleid Zie Bestuur Amsterdams Universiteitsfonds
Verslag
Zie Activiteitenverslag
Financieel overzicht Zie Balans baten en lasten stichtingen in stichting AUF

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

28 juni 2019