Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Onderzoekers en andere medewerkers van de UvA kunnen dankzij de steun van donateurs subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van erfgoed.

Projecten die de aanschaf, restauratie en ontsluiting van academisch-cultureel erfgoed ondersteunen, komen in aanmerking voor steun van het Amsterdams Universiteitsfonds. Een eis is dat de projecten een directe relatie met de UvA hebben en niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. 

Na afloop van het project dient de aanvrager een verslag in te leveren zodat wij onze donateurs kunnen inlichten over de bestedingen vanuit het fonds en het project eventueel kunnen opnemen in de nieuwsbrief en het jaarverslag van het Amsterdams Universiteitsfonds.

Aanvraag indienen

Voor het aanvragen van een subsidie gelden de volgende deadlines:

Subsidieronde   Deadline                 Vergadering Commissie Academische Zaken

2024 Q2            zo 26 mei 2024        do 27 juni 2024

2024 Q3            zo 08 sep 2024        do 10 oktober 2024

2024 Q4            zo 10 nov 2024        do 12 december 2024

In de week na de vergadering krijgen de aanvragers bericht over het besluit op hun subsidieaanvraag.

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, in via het aanmeldformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden mogen ook Nederlandstalig zijn.

Checklist aanvraag

De aanvraag moet zijn voorzien van:

  • een motivatie met verantwoording van de besteding (maximaal een A4), waarin staat beschreven op welke wijze het project ten goede komt aan de aanschaf, restauratie en ontsluiting van academisch-cultureel erfgoed en waaraan het gevraagde bedrag concreet wordt besteed (bijvoorbeeld digitalisering van collecties, inrichting ruimte voor exposities); 
  • een uitvoerige projectomschrijving (maximaal twee A4); 
  • een verklaring van het afdelingshoofd die duidelijk maakt dat het initiatief goedkeuring heeft van de faculteit;
  • een gespecificeerde begroting (download), inclusief een overzicht van alle uitgaven en inkomsten (zoals onderzoekskosten, personele lasten, aangevraagde en/of toegezegde giften, subsidies of sponsorbedragen van andere fondsen, faculteit, bedrijven, etc.);
  • een CV van de aanvrager, inclusief een track record van past performance (maximaal twee A4).

Eisen aan het verslag

Het verslag mag maximaal drie A4 beslaan. In het verslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

  • omschrijving doel van het project;
  • academische meerwaarde van het project;
  • eventueel vervolg.

Foto's

Bij het verslag dienen verder enkele digitale foto's te worden ingeleverd. Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestand groter dan 1 MB).

De foto's en het verslag kunnen worden gebruikt voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties waarmee we onze donateurs inlichten over de bestedingen vanuit het fonds. Indien wij dit van plan zijn vragen we eerst om toestemming. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Insturen

Stuur het verslag, de financiële eindafrekening en de foto's binnen drie weken na afronding van het project, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl.

Vragen?

Neem bij vragen over deze beurs per e-mail contact op met het Amsterdams Universiteitsfonds: subsidieaanvragen-auf@uva.nl. Vermeld in je e-mail je telefoonnummer, zodat we zo nodig ook telefonisch contact met je kunnen opnemen.