Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Individuele reisbeurs

Als UvA-student kun je dankzij de steun van donateurs een reisbeurs aanvragen voor het maken van een studiereis naar het buitenland. Deze studiereis moet in het teken staan van studie, stage of veldwerk.

Een individuele reisbeurs kan zowel tijdens de bachelor- als tijdens de masterfase eenmalig worden aangevraagd. Voor bachelorstudenten geldt een minimumverblijf van een maand. Masterstudenten kunnen ook een reisbeurs aanvragen voor een buitenlands verblijf korter dan een maand, bijvoorbeeld voor congresbezoek.

De reisbeurs vormt een aanvullende bijdrage die achteraf wordt uitgekeerd. De hoogte is afhankelijk van de bestemming en de verblijfsduur.

      Verblijfsduur

Bestemming

 t/m 3 maanden  > 3 maanden
Europa € 450 € 550
Buiten Europa € 700 € 900

Aanvraag indienen

Voor het aanvragen van een individuele reisbeurs geldt een strikte deadline. Ook wanneer het doorgaan van de reis nog niet definitief is, dient de aanvraag voor de deadline te zijn ontvangen.

 • Deadline 28 februari 2021 (voor vertrek tussen 1 mei en 31 juli). Bestuursvergadering is op 08 april 2021
 • Deadline 23 mei 2021 (voor vertrek tussen 1 augustus en 31 oktober). Bestuursvergadering is op 29 juni 2021
 • Deadline 29 augustus 2021 (voor vertrek tussen 1 november en 31 januari). Bestuursvergadering is op 5 oktober 2021
 • Deadline 31 oktober 2021 (voor vertrek tussen 1 februari en 30 april). Bestuursvergadering is op 16 december 2021

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, in via het aanmeldformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden kunnen gewoon Nederlandstalig zijn.

Aanvragen worden alleen behandeld als ze zijn voorzien van alle gevraagde informatie. Zorg voor een volledig ingevuld aanmeldformulier met alle vereiste bijlagen als PDF.

Checklist aanvraag individuele reisbeurs

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

 • een gespecificeerde begroting (download);
 • een motivatiebrief, waarin je de meerwaarde en de doelen van de studie in het buitenland duidelijk maakt;
 • een recent CV;
 • een uitdraai van de studieresultaten. Voor bachelorstudenten geldt dat minimaal 120 ECTS moeten zijn behaald.
  Bij een tekort aan studiepunten dien je een toelichting bij de cijferlijst te maken waarin je aangeeft dat je in een later stadium, maar wel voor het moment van vertrek, laat zien dat de 120 punten zijn behaald.
  Uitzondering met ondergrens van 90 behaalde studiepunten is mogelijk indien een docent verklaart dat het buitenlandbezoek cruciaal is voor studievoortgang;
 • een persoonlijke, op de aanvrager toegespitste, aanbevelingsbrief of e-mail van ten minste één docent die is betrokken bij de opleiding. De aanbevelingsbrief dient voorzien te zijn van een handtekening en afgedrukt op UvA-papier. Indien een e-mail wordt aangeleverd dient duidelijk te zijn dat de e-mail vanuit het mailadres van de docent verzonden is;
 • het Academic Approval Form (voor studenten die geselecteerd zijn door Bureau Internationale Studentenzaken - BIS) of een verklaring van de faculteit (van docent, onderwijsbalie of studiecoordinator) waarin staat dat de te volgen studie in het buitenland past binnen de gevolgde UvA-opleiding en met studiepunten wordt gehonoreerd. Bij stage of congresbezoek stuur je hier de bevestiging in;
 • (indien geselecteerd door Bureau Internationale Studentenzaken) uitwisselingsdocument (Nomination Letter);
 • (indien van toepassing) een bewijs van toelating van de te bezoeken universiteit.

Uitzonderingen

Je komt niet in aanmerking voor een beurs als: 

 • een stage, studie of veldwerk in het buitenland een verplicht onderdeel is van het curriculum;
 • je zelf geen financiële bijdrage levert.

Reisbeurs Geneeskundestudenten

Studenten van de Faculteit der Geneeskunde dienen voorafgaand aan hun aanvraag het registratieformulier van het International Office AMC in te vullen. Het registratieformulier dient ook bij de beursaanvraag te worden ingezonden.

Naast de reguliere reisbeurzen zijn er voor Geneeskundestudenten ook beurzen voor een verblijf van een langere periode (vanaf 6 maanden). Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je vooraf goedkeuring te vragen aan het International office AMC via internationaloffice@amc.uva.nl. Deze goedkeuring stuur je mee als bijlage bij de beursaanvraag. 

Eisen aan het verslag en de foto's

In het reisverslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • doel van de reis (onderzoek/college volgen). In geval van onderzoek: omschrijving onderzoek en resultaat ervan; in geval van colleges: welke vakken zijn gevolgd en welke (door de UvA) erkende studiepunten zijn behaald?;
 • academische meerwaarde van de reis;
 • academische contacten (medestudenten, docenten, et cetera);
 • verschil in academische cultuur met de UvA;
 • beantwoordde de reis aan de doelstelling?;
 • eventueel vervolg: wat gebeurt er met bevindingen (scriptie, publicatie, vervolgonderzoek et cetera)?

Het verslag mag maximaal twee A4 of 1.000 woorden beslaan. Bij het verslag dienen ook een of meerdere digitale foto's te worden ingeleverd. Op de foto's ben je als ontvanger van de reisbeurs in beeld (geen selfie). Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestand groter dan 1 MB). Indien wij van plan zijn een van je foto's te gebruiken voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties vragen we om toestemming. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Stuur het verslag en de foto binnen drie weken na thuiskomst, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl.