Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Projectsubsidie onderzoekers

Onderzoekers van de UvA kunnen dankzij de steun van donateurs subsidie aanvragen voor wetenschappelijke projecten.

Onderzoeksprojecten die wetenschapsbeoefening ondersteunen, komen in aanmerking voor steun van het Amsterdams Universiteitsfonds. Een eis is dat de projecten een directe relatie met de UvA hebben en niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. 

Na afloop van het onderzoek dient de aanvrager een verslag in te leveren zodat wij onze donateurs kunnen inlichten over de bestedingen vanuit het fonds en het project eventueel kunnen opnemen in de nieuwsbrief en het jaarverslag van het Amsterdams Universiteitsfonds.

Aanvraag indienen

Voor het aanvragen van een subsidie gelden de volgende deadlines:

 • Q1 2023: 26 februari 2023
 • Q2 2023: 21 mei 2023
 • Q3 2023: 3 september 2023
 • Q4 2023: 29 oktober 2023

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, in via het aanmeldformulier.

Checklist aanvraag 

De aanvraag moet zijn voorzien van:

 • een motivatie met verantwoording van de besteding (maximaal een A4), waarin staat beschreven op welke wijze het project ten goede komt aan wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs aan de UvA en/of haar studenten en waaraan het gevraagde bedrag concreet wordt besteed (bijvoorbeeld vijftien instrumenten à € 500, digitalisering van vier collecties);
 • een uitvoerige projectomschrijving (maximaal twee A4); 
 • een op het project toegespitste aanbevelingsbrief van de decaan;
 • een verklaring van het afdelingshoofd die duidelijk maakt dat het onderzoek is ingebed in de faculteit en waarin vermeld wordt dat de faculteit de controle op de voortgang en het monitoren van het onderzoek op zich neemt;
 • een gespecificeerde begroting (download), inclusief een overzicht van alle uitgaven en inkomsten (zoals onderzoekskosten, personele lasten, aangevraagde en/of toegezegde giften, subsidies of sponsorbedragen van andere fondsen, faculteit, bedrijven, etc.);
 • een CV van de aanvrager, inclusief een track record van past performance (maximaal twee A4);
 • indien het een aanvraag voor geneeskundig onderzoek betreft dient er een goedkeuringsverklaring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het AMC worden bijgevoegd en een samenvatting van het onderzoeksprotocol (maximaal twee A4).

Eisen aan het verslag

Het verslag mag maximaal drie A4 beslaan. In het verslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • omschrijving van het onderzoek;
 • het resultaat;
 • eventuele vervolg.

Het verslag kan worden gebruikt voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties waarmee we onze donateurs inlichten over de bestedingen vanuit het fonds. Indien wij dit van plan zijn vragen we eerst om toestemming.

Insturen

Stuur het verslag en de financiële eindafrekening binnen drie weken na het afronden, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl

Vragen?

Neem voor meer informatie over deze beurs contact op met het Amsterdams Universiteitsfonds.
T: +31 (0)20 525 2138 
E:  universiteitsfonds@uva.nl