Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Groepsreisbeurs

Aanvullende bijdrage

De groepsreisbeurs is een aanvullende bijdrage. Binnen een maand na de reis dient de aanvrager een verslag en financiële eindafrekening in te leveren. Daaruit moet ook het aantal deelnemers blijken. Op basis van de eindverantwoording wordt de toegekende subsidie uitbetaald voor zover de begrote kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Studiereizen die behoren tot het verplichte deel van de opleiding en waarvoor de deelnemers studiepunten krijgen worden niet gesteund.

Aanvraag indienen

Voor het aanvragen van een groepsreisbeurs gelden de volgende deadlines:

deadline

voor studiereis in

AUF-vergadering*

25 februari 2024

april, mei, juni

13 maart 2024

25 mei 2024

juli, augustus, september

12 juni 2024

8 september 2024

oktober, november, december

25 september 2024

10 november 2024

januari, februari, maart

27 november 2024

*) Aanvragers krijgen uiterlijk in de week na de vergadering bericht over al dan niet toekenning van een groepsreisbeurs.

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, in via het aanmeldformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden mogen Nederlandstalig zijn.

Checklist aanvraag groepsreisbeurs

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

  • een gespecificeerde begroting (download);
  • een subsidievraag met motivatie, ondertekening en datering. In de motivatiebrief maakt de aanvrager met enthousiasme en overtuiging duidelijk dat het beursbedrag goed besteed wordt. De aanvrager legt in deze motivatiebrief uit waarom de groepsreis in het buitenland van aanvullende (academische) waarde is op de studie aan de UvA;
  • een omschrijving van de groepsreis met het (voorlopige) programma;
  • een overzichtslijst van deelnemende studenten en studentennummers;
  • een persoonlijke, op de studiereis toegespitste, aanbevelingsbrief van één of meer docenten;
  • de verklaring van de onderwijsdirecteur van de desbetreffende opleiding dat de voorgenomen reis zijn/haar goedkeuring heeft.

Eisen aan het verslag

Het verslag mag maximaal twee A4 of 1.000 woorden beslaan. In het verslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

  • omschrijving doel van de reis (contacten leggen met andere studenten, bedrijfsbezoek, workshops volgen);
  • academische meerwaarde van de reis;
  • academische contacten (medestudenten, docenten, et cetera);
  • beantwoordde de reis aan de doelstelling?

Bij het verslag dienen verder enkele digitale foto's te worden ingeleverd. Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestand groter dan 1 MB). De foto's en het verslag kunnen worden gebruikt voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties waarmee we onze donateurs inlichten over de bestedingen vanuit het fonds. Indien wij dit van plan zijn vragen we eerst om toestemming. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Stuur het verslag en de foto's binnen een maand na thuiskomst, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl.