Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Subsidie studentenprojecten

Aanvullende bijdrage

De subsidie is een aanvullende bijdrage en is bedoeld voor projecten die niet betaald kunnen worden vanuit de reguliere universitaire financiering. De hoogte van de bijdrage wordt voor elk project afzonderlijk bepaald.

De toegekende subsidie is bedoeld als een aanvullende bijdrage. Binnen een maand na de activiteit dient de aanvrager een verslag en financiële eindafrekening van het project in te leveren. Daaruit moet ook het aantal deelnemers blijken. Op basis van de eindverantwoording wordt de toegekende subsidie uitbetaald voor zover de begrote kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Aanvraag indienen

Voor het aanvragen van een subsidie voor studentenprojecten gelden de volgende deadlines:

deadline

voor project in

AUF-vergadering*

25 februari 2024

april, mei, juni

13 maart 2024

25 mei 2024

juli, augustus, september

12 juni 2024

8 september 2024

oktober, november, december

25 september 2024

10 november 2024

januari, februari, maart

27 november 2024

*) Aanvragers krijgen uiterlijk in de week na de vergadering bericht over al dan niet toekenning van een subsidie.

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, in via het aanmeldformulier. Het formulier is Engelstalig, de te uploaden bestanden mogen Nederlandstalig zijn.

Checklist aanvraag studentenprojecten

De aanvraag moet zijn voorzien van:

  • een gespecificeerde begroting (download);
  • een subsidievraag met motivatie, ondertekening en datering. In de motivatiebrief legt de aanvrager uit waarom het project ten goede komt aan de UvA-studentengemeenschap op het terrein van wetenschap, onderwijs, cultuur en/of sport;
  • een projectomschrijving met duidelijke beschrijving van (de rol van) deelnemende partij(en) en een (voorlopig) programma;
  • een persoonlijke, op het project toegespitste, aanbevelingsbrief van één of meer docenten.

Eisen aan het verslag

Het verslag mag maximaal twee A4 of 1.000 woorden beslaan. In het verslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

  • omschrijving doel van het project;
  • academische meerwaarde van het project;
  • academische contacten (medestudenten, docenten, et cetera);
  • beantwoordde het project aan de doelstelling?;
  • eventueel vervolg?

Bij het verslag dienen verder enkele digitale foto's te worden ingeleverd. Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestand groter dan 1 MB). De foto's en het verslag kunnen worden gebruikt voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties waarmee we onze donateurs inlichten over de bestedingen vanuit het fonds. Indien wij dit van plan zijn vragen we eerst om toestemming. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Stuur het verslag en de foto's binnen een maand na afronding van het project, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl.