Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het Amsterdams Universiteitsfonds verstrekt geen algemene studiebeurzen. In bijzondere situaties wordt incidenteel een uitzondering gemaakt.

Studenten die financiering zoeken voor een master in het buitenland komen niet in aanmerking voor een beurs.

Studiebeurs voor UvA-studenten

Het Amsterdams Universiteitsfonds verstrekt incidenteel een specifieke studiebeurs aan UvA-studenten. Deze studiebeurs wordt alleen bij hoge uitzondering verstrekt.

Neem voor meer informatie over deze beurs contact op met het Amsterdams Universiteitsfonds.
T: +31 (0)20 525 2138 
E: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, in via het aanmeldformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden kunnen gewoon Nederlandstalig zijn.

Checklist aanvragen studiebeurs voor UvA-studenten

Aanvragen worden alleen behandeld als ze zijn voorzien van alle gevraagde informatie. Zorg voor een volledig ingevuld aanmeldformulier met alle vereiste bijlagen. Indien de aanvraag in behandeling wordt genomen, nodigt de Commissie Studiebeurzen de aanvrager uit om de aanvraag in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Gelieve de bijlagen als PDF in te sturen. 

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

  • een subsidievraag met motivatie, ondertekening en datering. In de motivatiebrief maakt de aanvrager met enthousiasme en overtuiging duidelijk dat het beursbedrag goed besteed wordt;
  • een recent CV;
  • een uitdraai van de studieresultaten;
  • een persoonlijke, op de aanvrager toegespitste, aanbevelingsbrief of e-mail van ten minste één docent die is betrokken bij de opleiding. De aanbevelingsbrief dient voorzien te zijn van een handtekening en afgedrukt op UvA-papier. Indien een e-mail wordt aangeleverd dient duidelijk te zijn dat de e-mail vanuit het mailadres van de docent verzonden is;
  • een brief van de studentendecaan die de aanvraag ondersteunt;
  • een gespecificeerde begroting (download).

Studiebeurs voor studenten uit Suriname 

Talentvolle bachelorstudenten van de Anton de Kom Universiteit in Suriname, die voor een periode van één of twee semesters aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA willen studeren, kunnen hiervoor een studiebeurs aanvragen uit het Aïda Paalman de Miranda Fonds van het Amsterdams Universiteitsfonds.

* Aanvragen via Anton de Kom Universiteit (open van begin december tot 1 februari)
* Het bijzondere verhaal achter het Aïda Paalman de Miranda Fonds