Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
 • H.K. Nieuwenhuis Memorial Fonds: uitschrijven van scriptieprijs voor studenten Economie. 
 • Hans Jongstra Fonds: faciliteren van promotieonderzoek op het gebied van Sociale geografie. 
 • Van der Valk/Ruijgh Fonds: faciliteren van onderzoek naar klassieke Griekse taal- en letterkunde. 
 • Kohnstamm Fonds: faciliteren van onderwijskundig onderzoek. 
 • Isaac Roet Fonds: uitschrijven van een essayprijsvraag over het onderwerp: “Bevordering van de wereldvrede door een meer efficiënte distributie”. 
 • E. en M. Blaauwfonds: ondersteunen van publicaties over oogheelkunde.
 • Fonds Renat Acket: ondersteunen van de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 
 • Fonds Tera van Benthem Jutting: ondersteunen van postdoctoraal onderzoek door vrouwelijke biologen. 
 • Walter Hoogland Fonds: ondersteunen van activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in het Science Park Amsterdam. 
 • Spinoza Stichting: bevorderen van de medische hulp en wetenschap; 
 • De La Fontaine Verwey Fonds: ondersteunen van de bijzondere leerstoel 'De wetenschap van het handschrift'. 
 • Fonds Europese Studies: ondersteunen van de jaarlijkse scriptieprijs voor masterstudenten Europese Studies. 
 • Fonds Bijzondere Leerstoelen: onderhouden en faciliteren van bijzondere leerstoelen vanuit het Amsterdams Universiteitsfonds. 
 • Paul F. van der Heijden Fonds: het verlenen van financiële ondersteuning aan studie en onderzoek van studenten van de Universiteit van Amsterdam in de vorm van een (gedeeltelijke) vergoeding van reis- en verblijfkosten, alsmede de bekostiging van het professionaliseren en/of uitbreiden van wetenschappelijke activiteiten, waarvoor geen reguliere bijdrage beschikbaar is van de Universiteit. Bij de activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, dienen de mensenrechten (in brede zin) centraal te staan. 
 • Edwin Bouwfonds: bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de economische en sociale geschiedenis, met een voorkeur voor de geschiedenis van bedrijven en bedrijfstakken, aan de Universiteit van Amsterdam. 
 • Fonds Conrat-Bakkenhoven-Peletier: faciliteren van onderzoek van studenten, aio's en medewerkers Rechtsgeleerdheid. 
 • Fonds Volkert van der Willigen: jaarlijks twee beurzen ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek in de Natuurkunde/ Astroparticle Physics en Biologie/ Ecologie. 
 • Schreurs-Kniesmeijer Fonds: bevorderen van onderwijs en onderzoek van Geschiedenis. 
 • Promotiefonds Voortgezet Onderwijs: ondersteunen van docenten uit het voortgezet onderwijs bij de afronding van hun promotieonderzoek. 
 • AUF Jaarfonds
 • Henri J. Diesbergenfonds: bevorderen van onderwijs en onderzoek op het terrein van demografie en economische ontwikkeling. 
 • Fonds Andragologie: bevorderen van de wetenschapsbeoefening in de Andragologie in de breedste zin van het woord. 
 • Fonds Verantwoord Ondernemen: bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid bij ondernemers en ondernemingen. 
 • Fonds voor de Joodse Boekwetenschap: ondersteunen van activiteiten op het gebied van de Joodse boekwetenschap, waaronder de instandhouding van de bijzondere leerstoel ‘De Geschiedenis van het Joodse Boek’.
 • Prof. dr. D. Brüll Fonds: ondersteunen en bevorderen van (promotie)onderzoek in het (formele) belastingrecht dan wel op fiscaal-sociologisch gebied aan de Universiteit van Amsterdam. 
 • Wim Crouwel Fonds: het ondersteunen van collectievorming, beheer en (digitale) ontsluiting van collecties grafische vormgeving en typografie door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en het bevorderen van onderwijs en onderzoek met en presentatie van deze collecties.
 • Mr. Julia Henriëtte Jaarsma-Adolfs Fonds: verlenen van studiebeurzen/ondersteuningen aan veelbelovende studenten of studenten die zich in de eindfase van hun studie bevinden en aan promovendi. Vanuit het fonds wordt ook subsidie verleend voor wetenschappelijk onderzoek, met name aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 • Fonds Studie zonder Grenzen: ondersteunen van vluchtelingen die toegelaten zijn of op het punt staan toegelaten te worden tot de Universiteit van Amsterdam en daar een studie (gaan) volgen of onderzoek (gaan) doen.
 • Dr. J.A. Kuijper fonds: ondersteunen van promotieonderzoek op het gebied van het Internationaal Publiekrecht, het Recht van de Internationale (Economische) Organisaties en/of het Europees Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, of diens opvolger.
 • Fonds Europa Instituut: ondersteunen van (jonge) onderzoekers in het Europees Recht en gerelateerde rechtsgebieden die een relatie met de UvA hebben. Het betreft financiële ondersteuning van onderzoek op het terrein van het recht van de Europese Unie, bij voorkeur in zijn relatie tot nationaal en internationaal recht.
 • FMG Fonds: financiële ondersteuning voor innovatieve kleinschalige projecten van talentvolle studenten en onderzoekers die de kennis en inzichten van FMG in de samenleving toepassen.
 • Marianne de Visser Fonds: verstrekt beurzen aan studenten en onderzoekers ten behoeve onderzoek op het gebied van neuromusculaire aandoeningen.
 • Professor Faber Fonds voor onderzoek naar Tropen gerelateerde Ziekten