Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Fondsen die beurzen verstrekken

 • Studiefonds Gouda-de Vries: bieden van financiële ondersteuning aan studenten die zelf over onvoldoende financiële middelen beschikken voor het aanvangen, voortzetten en voltooien van een studie.
 • Wilmerink-Van Beeck-Vollenhoven Fonds: verstrekken van reisbeurzen aan studenten of onderzoekers Natuurwetenschappen. 
 • Morpurgo Studiereisfonds Italië: verstrekken van beurzen voor studiereizen naar Italië ter bevordering van de kennis van de Italiaanse taal en cultuur in al haar uitingen.
 • Wilhelm Brandt Fonds: verstrekken van reisbeurzen aan veelbelovende of talentvolle jongeren. 
 • Hans Jongstra Fonds: studenten Sociale Geografie financieel bijstaan door het verstrekken van een jaarlijkse beurs van maximaal € 3.000.
 • Reich Fonds: verstrekken van reisbeurzen aan studenten Geneeskunde. 
 • Van Beuningen van Helsdingen Fonds: verstrekken van reisbeurzen aan studenten Geneeskunde. 
 • Fonds Renat Acket: ondersteunen van studenten van de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen met (aanvullende) beurzen. 
 • Graeve Francken Fonds: verstrekken van (groeps)reisbeurzen. 
 • Spinoza Fonds: bevorderen van de medische hulp en wetenschap: reisbeurzen en onderzoeksbeurzen. 
 • Fonds Studentenuitwisseling ASC/AVSV: bevorderen van kennismaking van buitenlandse studenten met de Universiteit van Amsterdam en Nederland. 
 • AUF Jaarfonds: jaarfonds ten behoeve van de wetenschapsbeoefening en het studentenleven.  
 • Peter Sloot Fonds: ondersteunen van de uitwisseling van onderzoekers en studenten ter bevordering van interdisciplinaire samenwerking op het gebied van de complexity sciences.
 • Henk van Os Fonds: verstrekken van studiereisbeurzen aan studenten en promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. 
 • Prof. dr. Th. M. de Boer Scholarship-fonds: verstrekken van een beurs voor UvA-studenten die hun rechtenstudie willen voortzetten in de Verenigde Staten of een van de andere common law-landen. 
 • Prof. V. Halberstadt Fonds: verstrekken van studiereisbeurzen aan promovendi Economie. 
 • Mr. Julia Henriëtte Jaarsma-Adolfs Fonds: verlenen van studiebeurzen/ondersteuningen aan veelbelovende studenten of studenten die zich in de eindfase van hun studie bevinden en aan promovendi. Vanuit het fonds wordt ook subsidie verleend voor wetenschappelijk onderzoek, met name aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 • Madeleine Julie Vervoort Fonds: verlenen van reisbeurzen aan studenten die hun studie aan het afronden zijn en aan promovendi. De reizen dienen in principe van korte duur te zijn.
 • Fonds Studie zonder Grenzen: ondersteunen van vluchtelingen die toegelaten zijn of op het punt staan toegelaten te worden tot de Universiteit van Amsterdam en daar een studie (gaan) volgen of onderzoek (gaan) doen.
 • Kuiper-Overpelt Studiefonds: ondersteunen van talentvolle studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden of fragiele democratieën die een opleiding aan de UvA willen volgen, die hen in staat stelt om op constructieve wijze deel te nemen aan de civil society van hun land van herkomst.
 • SAFARI Fonds voor Natuur- en Sterrenkunde: 1) Financiële ondersteuning van potentiële studenten voor een zomerprogramma of stage aan de UvA. 2) Ondersteunen van talentvolle, gemotiveerde studenten en jonge onderzoekers.
 • FMG Fonds: financiële ondersteuning voor innovatieve kleinschalige projecten van talentvolle studenten en onderzoekers die de kennis en inzichten van FMG in de samenleving toepassen.
 • Amsterdam Economics & Business Talent Fund (AEBTF): verstrekken van beurzen aan internationale studenten aan de faculteit voor Economie en Bedrijfskunde. Het fonds voorziet in steun voor zowel studie als levensonderhoud.
 • Marianne de Visser Fonds: verstrekt beurzen aan studenten en onderzoekers ten behoeve ten behoeve van onderzoek op het gebied van neuromusculaire aandoeningen.
 • Bright Minds Fund (PPLE Scholarship Fund): Verstrekt beurzen aan studenten die zijn toegelaten tot de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Het fonds voorziet in steun voor zowel studie als levensonderhoud.
 • Aïda Paalman de Miranda Fonds: verstrekt studiebeurzen aan Surinaamse bachelorstudenten van de Anton de Kom Universiteit die voor maximaal 1 jaar willen studeren aan de faculteit FNWI van de UvA.
 • I.C.G. Roos Fonds: verstrekt beurzen aan vrouwelijke studenten geneeskunde.