Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Fondsen die beurzen verstrekken

 • Studiefonds Gouda de Vries: bieden van financiële ondersteuning aan studenten die zelf over onvoldoende financiële middelen beschikken voor het aanvangen, voortzetten en voltooien van een studie.
 • Wilmerink-Van Beeck-Vollenhoven Fonds: verstrekken van reisbeurzen aan studenten Natuurwetenschappen. 
 • Morpurgo Studiereisfonds Italië: verstrekken van beurzen voor studiereizen naar Italië. 
 • Wilhelm Brandt Fonds: verstrekken van reisbeurzen aan veelbelovende of talentvolle jongeren. 
 • Reich Fonds: verstrekken van reisbeurzen aan studenten Geneeskunde. 
 • Fonds Van Beuningen van Helsdingen: verstrekken van reisbeurzen aan studenten Geneeskunde. 
 • Fonds Renat Acket: ondersteunen van de afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 
 • Fonds Stipriaan Luiscius: verstrekken van reisbeurzen aan joodse en protestantse studenten Geneeskunde. 
 • Graeve Francken Fonds: verstrekken van (groeps)reisbeurzen. 
 • Spinoza Fonds: bevorderen van de medische hulp en wetenschap. 
 • Knottenbeltfonds: verstrekken van reisbeurzen aan mannelijke studenten. 
 • Fonds Studentenuitwisseling ASC/AVSV: bevorderen van kennismaking van buitenlandse studenten met de Universiteit van Amsterdam en Nederland. 
 • AUF Jaarfonds: jaarfonds ten behoeve van de wetenschapsbeoefening en het studentenleven. 
 • Monika Fermé Fonds: verstrekken van studiebeurzen voor vrouwelijke studenten aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen uit niet-EU/EER-landen (niet actief). 
 • Peter Sloot Leading Scientist Program: ondersteunen en bevorderen van de uitwisseling van studenten tussen Rusland en de UvA. 
 • Henk van Os Fonds: verstrekken van studiereisbeurzen aan studenten en promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. 
 • Prof. dr. Th. M. de Boer Scholarship-fonds: verstrekken van een beurs voor UvA-studenten die hun rechtenstudie willen voortzetten in de Verenigde Staten of een van de andere common law-landen. 
 • Fonds Families Boer & ’t Hooft: verstrekken van beurzen voor personen tussen de 25 en 40 jaar die ten behoeve van hun carrière een universitaire studie aanvangen of vervolgen; en bijdragen aan onderzoeksprojecten die beogen jongeren zo goed mogelijk toe te rusten voor een plek in de maatschappij (niet actief).
 • Prof V. Halberstadt Fonds: verstrekken van studiereisbeurzen aan promovendi Economie. 
 • Mr. Julia Henriëtte Jaarsma-Adolfs Fonds: verlenen van studiebeurzen/ondersteuningen aan veelbelovende studenten of studenten die zich in de eindfase van hun studie bevinden en aan promovendi. Vanuit het fonds wordt ook subsidie verleend voor wetenschappelijk onderzoek, met name aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 • Madeleine Julie Vervoort Fonds: verlenen van reisbeurzen aan studenten die hun studie aan het afronden zijn en aan promovendi. De reizen dienen in principe van korte duur te zijn.
 • Fonds Studie zonder Grenzen: ondersteunen van vluchtelingen die toegelaten zijn of op het punt staan toegelaten te worden tot de Universiteit van Amsterdam en daar een studie (gaan) volgen of onderzoek (gaan) doen.
 • Kuiper-Overpelt Studiefonds: ondersteunen van talentvolle studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden of fragiele democratieën die een opleiding aan de UvA willen volgen, die hen in staat stelt om op constructieve wijze deel te nemen aan de civil society van hun land van herkomst.
 • Rizzoli-Schrijver Fonds: huisvesten van gemotiveerde en getalenteerde buitenlandse (vluchtelingen)studenten van de UvA, verschaffen van beurzen voor studie of studiereis of faciliteren van een inburgeringstraject en/of een schakeljaar van aanstaande UvA-(vluchtelingen)studenten (niet actief).
 • Athenaeum Illustre Fonds: doen van bestedingen volgens de algemene doelstelling van het Amsterdams Universiteitsfonds, te weten het bevorderen van de groei en bloei van de wetenschapsbeoefening en het studentenleven aan de Universiteit van Amsterdam en de belangen van allen die daarbij betrokken zijn. 
 • FMG Fonds: financiële ondersteuning voor innovatieve kleinschalige projecten van talentvolle studenten en onderzoekers die de kennis en inzichten van FMG in de samenleving toepassen.
 • Amsterdam Economics & Business Talent Fund (AEBTF): verstrekken van beurzen aan internationale studenten aan de faculteit voor Economie en Bedrijfskunde. Het fonds voorziet in steun voor zowel studie als levensonderhoud.
 • Marianne de Visser Fonds: verstrekt beurzen aan studenten en onderzoekers ten behoeve ten behoeve van onderzoek op het gebied van neuromusculaire aandoeningen.
 • Fonds Duyvendak & van Leeuwen: verstrekken van beurzen aan vluchtelingen die een studie (gaan) volgen aan de UvA of daar onderzoek (gaan) doen.
 • Bright Minds Fund (PPLE Scholarship Fund): Verstrekt beurzen aan studenten die zijn toegelaten tot de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Het fonds voorziet in steun voor zowel studie als levensonderhoud.
 • Aïda Paalman de Miranda Fonds: verstrekt studiebeurzen aan Surinaamse bachelorstudenten van de Anton de Kom Universiteit die voor maximaal 1 jaar willen studeren aan de faculteit FNWI van de UvA.
 • Willemy van Enckevort-Boogert Fonds voor Vrouw en Studie: verstrekt beurzen aan vrouwelijke studenten.
 • I.C.G. Roos Fonds: verstrekt beurzen aan vrouwelijke studenten geneeskunde.